Mid-Autumn Festival

 

 

傳統中式迷你月餅 迷你脆奶黃月餅 什錦冰皮迷你月餅

(抹茶紅豆, 朱古力軟心脆脆冰皮, 藍莓綠豆蓉, 草莓綠豆蓉,)

冰皮迷你月餅  

迷你朱古力冰凍月餅

(榛子脆脆 + 咖啡軟心)

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

"Back"